Sunday, 16 October 2011

Mari Belajar Kata Nama Am

http://youtu.be/pR5ZHBktk8M 

KATA NAMA
  Merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang, haiwan, tempat, benda atau konsep.
Golongan kata nama pula dipecahkan kepada subgolongan berdasarkan ciri-ciri semantik perkataanya, iaitu seperti yang berikut:
i.Kata Nama Am
ii.Kata Nama Khas
iii.Kata ganti nama

No comments:

Post a Comment